Публикации

.


        
 
Година:
Брой:
Автор/и:
Заглавие:
Резюме:
Пълен текст - pdf:

Година: 2012 Брой: 1
Автор/и:
Заглавие: ред.-колегия
Резюме:
Пълен текст - pdf: PDF document 0.1 ред.-колегия.pdf

Година: 2012 Брой: 1
Автор/и:
Заглавие: Съдържание
Резюме:
Пълен текст - pdf: PDF document 0.2 съдържание.pdf

Година: 2012 Брой: 1
Автор/и:
Заглавие: InMemoriam
Резюме:
Пълен текст - pdf: PDF document 1 IN MEMORIUM.pdf

Година: 2012 Брой: 1
Автор/и: Проф. д.ю.н. Методи Марков
Заглавие: Едностранен или двустранен договор е даването вместо изпълнение
Резюме:
Пълен текст - pdf: PDF document 2 Едностранен или двустранен договор е даването вместо изпълнение.pdf

Година: 2012 Брой: 1
Автор/и: Проф. д-р Валентина Попова
Заглавие: Регламент (ЕО) № 44/2001 на Съвета от 22 декември 2000 година относно компетентността, признаването и изпълнението на съдебни решения по граждански и търговски дела и чл. 623 ГПК
Резюме:
Пълен текст - pdf: PDF document 3 Регламент (ЕО) № 44-2001 на Съвета от 22 декември 2000 година относно.pdf

Година: 2012 Брой: 1
Автор/и: Доц. д-р Кремен Маринов
Заглавие: Актуални въпроси относно прекратяване правото на строеж
Резюме:
Пълен текст - pdf: PDF document 4 Актуални въпроси относно прекратяване правото на строеж.pdf

Година: 2012 Брой: 1
Автор/и: Доц. д-р Солунка Попова
Заглавие: Гаранционна отговорност за изпълнени строителни и монтажни работи, съоръжения и строителни обекти
Резюме:
Пълен текст - pdf: PDF document 5 Гаранционна отговорност за изпълнени строителни и монтажни работи,.pdf

Година: 2012 Брой: 1
Автор/и: Доц. д-р Вера Лазарова
Заглавие: Правно значение на трудовия стаж
Резюме:
Пълен текст - pdf: PDF document 6 Правно значение на трудовия стаж.pdf

Година: 2012 Брой: 1
Автор/и: Д-р Атанас Иванов
Заглавие: Същност на съдебното определение по новия ГПК
Резюме:
Пълен текст - pdf: PDF document 7 Същност на съдебното определение по новия.pdf

Година: 2012 Брой: 1
Автор/и: Д-р Атанас Иванов
Заглавие: Същност на съдебното определение по новия ГПК
Резюме:
Пълен текст - pdf: PDF document 7 Същност на съдебното определение по новия.pdf