Текущ брой

ISSN 2367-5373

Съдържание

 Проф. д.ю.н. Антон Т. Гиргинов

Конституционни проблеми на международното правно сътрудничество със Сомалия / 9

 Проф. д-р Габриела Белова

Пандемията COVID-19, международното право и правата на човека / 24

Доц. д-р Тереза Тренчева, ас. д-р Евелина Здравкова

Медийната индустрия в контекста на международната политика за интелектуална собственост / 39

 Станислав Павлов

Историческо развитие на международното сътрудничество в областта на здравеопазването / 64

 Светослав Мишев

Causa perduta ли e референдумът в България? / 77

Милен Маринов

Законодателната уредба на студентското кредитиране в Република България през призмата на правото на образование, прогласено от Хартата на основните права на Европейския съюз / 84

 Гл. ас. д-р Радостина Михайлова

Ефектите на „дълбокия ремикс“ в медиите върху самопрезентирането на политическото онлайн / 98

In Memoriam / 108

Нашите автори / 110

 

Last modified: Thursday, 11 June 2020, 9:59 AM