За списанието

Списание "Международна политика" е издание на Правно-историческия факултет на Югозападния унииверситет "Неофит Рилски" - Благоевград.

История

Цели

Екип

Послание

Last modified: Friday, 15 March 2019, 1:59 PM