Публикации

.

Година: 2012
Брой: 1
Автор/и: Доц. д-р Кремен Маринов
Заглавие: Актуални въпроси относно прекратяване правото на строеж
Резюме:
Пълен текст - pdf: PDF документ 4 Актуални въпроси относно прекратяване правото на строеж.pdf