Публикации

.


        
 
Година:
Брой:
Автор/и:
Заглавие:
Резюме:
Пълен текст - pdf:

Година: 2004 Брой: 1
Автор/и: Доц. д-р Йордан Величков
Заглавие: САЩ и проблемите на Персийския залив в началото на XXI век
Резюме:
Пълен текст - pdf: PDF document 4 САЩ и проблемите на Персийския залив в началото на XXI век.pdf

Година: 2004 Брой: 1
Автор/и: Доц. д-р Искра Баева
Заглавие: Балканите, България и Русия - заедно или поотделно по пътя към Европейския съюз
Резюме:
Пълен текст - pdf: PDF document 5 Балканите, България и Русия - заедно или поотделно по пътя към Европейския съюз.pdf

Година: 2004 Брой: 1
Автор/и: Жан-Лу Кюн-Делфорж, посланик на Република Франция
Заглавие: Международният закон - ключ към международната стабилност
Резюме:
Пълен текст - pdf: PDF document 6 Международният закон - ключ към международната стабилност.pdf

Година: 2004 Брой: 1
Автор/и: Ст. н. с. Николай Котев
Заглавие: От афганистанското гнездо на осите към съвременния тероризъм
Резюме:
Пълен текст - pdf: PDF document 7 От афганистанското гнездо на осите към съвременния тероризъм.pdf

Година: 2004 Брой: 1
Автор/и: Проф. д-р Евгени Александров
Заглавие: Актуални тенденции в теорията на международните отношения
Резюме:
Пълен текст - pdf: PDF document 8 Актуални тенденции в теорията на международните отношения.pdf

Година: 2004 Брой: 1
Автор/и: Проф. д-р на юрид. науки Владимир Котляр
Заглавие: Иракският казус и международното право
Резюме:
Пълен текст - pdf: PDF document 9 Иракският казус и международното право.pdf

Година: 2004 Брой: 1
Автор/и: Проф. д-р Николай Кочев
Заглавие: Към въпроса за външнополитическата роля на християнството
Резюме:
Пълен текст - pdf: PDF document 10 Към въпроса за външнополитическата роля на християнството.pdf

Година: 2004 Брой: 1
Автор/и: Д-р Анастас Саморанов
Заглавие: Симеон Сакс-Кобургготски като държавник и дипломат
Резюме:
Пълен текст - pdf: PDF document 11 Симеон Сакс-Кобургготски като държавник и дипломат.pdf

Година: 2004 Брой: 1
Автор/и: Архивите проговарят
Заглавие: Каква трябва да бъде американската позиция спрямо Тито - Американски дипломатически доклад
Резюме:
Пълен текст - pdf: PDF document 12 Каква трябва да бъде американската позиция спрямо Тито - Американски дипломатически доклад.pdf

Година: 2004 Брой: 1
Автор/и: Архивите проговарят
Заглавие: Информация за съветско-югославските отношенияф Разузнавателен доклад .
Резюме:
Пълен текст - pdf: PDF document 13 Информация за съветско-югославските отношения Разузнавателен доклад.pdf