Публикации

.


        
 
Година:
Брой:
Автор/и:
Заглавие:
Резюме:
Пълен текст - pdf:

Година: 2015 Брой: 1
Автор/и:
Заглавие: IN MEMORIAM
Резюме:
Пълен текст - pdf: PDF document 13 IN MEMORIAM.pdf

Година: 2015 Брой: 2
Автор/и:
Заглавие: ред.-колегия
Резюме:
Пълен текст - pdf: PDF document 0.1ред.-колегия.pdf

Година: 2015 Брой: 2
Автор/и:
Заглавие: съдържание
Резюме:
Пълен текст - pdf: PDF document 0.2 съдържание.pdf

Година: 2015 Брой: 2
Автор/и: Проф. д-р Надя Бояджиева
Заглавие: Разведряването в Европа през 70-те години на ХХ в. и двуполюсната международна система (някои теоретични, правни и исторически аспекти)
Резюме:
Пълен текст - pdf: PDF document 1Разведряването в Европа през 70-те години на ХХ в. и двуполюсната международна система (някои теоретични, правни и исторически аспекти).pdf

Година: 2015 Брой: 2
Автор/и: Гл. ас. д-р Диана Ковачева
Заглавие: Ролята на ООН в развитието на международното наказателно правосъдие след създаването на Международния наказателен съд
Резюме:
Пълен текст - pdf: PDF document 2 Ролята на ООН в развитието на международното наказателно правосъдие след създаването на Международния наказателен съд.pdf

Година: 2015 Брой: 2
Автор/и: Базарова Гульмира Сеиловна
Заглавие: Вопросы имплементации норм международного права в сфере прав человека в национальное законодательство стран членов Европейского Союза и СНГ
Резюме:
Пълен текст - pdf: PDF document 3 Вопросы имплементации норм международного права в сфере прав человека в национальное законодательство стран членов Европейского Союза и СНГ.pdf

Година: 2015 Брой: 2
Автор/и: Емец Олег Николаевич, кандидат юридических наук
Заглавие: Современные особенности профилактики преступлений против нравственности
Резюме:
Пълен текст - pdf: PDF document 4 Современные особенности профилактики преступлений против нравственности.pdf

Година: 2015 Брой: 2
Автор/и: Iv Rokaj
Заглавие: Money Laundering Criminalization in United States and the Theoretical Reasons behind It
Резюме:
Пълен текст - pdf: PDF document 5 Money Laundering Criminalization in United States and the Theoretical Reasons behind It.pdf

Година: 2015 Брой: 2
Автор/и: Доц. д-р Драгомир Кръстев
Заглавие: Опитът на Република България в процедурите за реадмисия
Резюме:
Пълен текст - pdf: PDF document 6 Опитът на Република България в процедурите за реадмисия.pdf

Година: 2015 Брой: 2
Автор/и: Д-р Елена Фичерова
Заглавие: Правни аспекти на граничния контрол, осъществяван от органите на Гранична полиция на чужденците в Република България
Резюме:
Пълен текст - pdf: PDF document 7 Правни аспекти на граничния контрол, осъществяван от органите на Гранична полиция на чужденците в Република България.pdf