Публикации

.

Година: 2011
Брой: 1
Автор/и: Гл. ас. д-р Николай Попов
Заглавие: Република България като фактор за сигурност и стабилност на Балканите
Резюме:

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ КАТО ФАКТОJ> ЗА СИГУРНОСТ И СТАБИЛНОСТ НА БАЛКАНИТЕ

Гл. ас. д-р Николай Попов

През продължителни периоди от време Балканите са били граница на империи и място за срещи на многонационални държави, което е сигурен знак, че са били обект на периодични войни и на несигурност. В последните две десетилетия противоречията в региона са свързани с края на Студената война и с разпадането на Социалистическа Федеративна Република Югославия, което доведе до признаването на независимите държави Словения, Хърватия, Македония, Босна и Херцеговина, Черна гора и Касово. В тази сложна обстановка Република България е гарантирала в голяма степен своята сигурност заради участието си в колективните системи НА ТО, ЕС и ООН. Безспорно е, че участието па Република България в тези организации, най-вече в Европейския съюз и в НАТО, променят тежестта, мястото и ролята на държавата в рамките на региона.

Пълен текст - pdf: PDF document 8 Республика Болгария как фактор безопасности и стабильности на Балканах.pdf