Публикации

.

Година: 2011
Брой: 1
Автор/и: Проф. д. ю. н. Костадин Бобев
Заглавие: Прилагане на нови технологии за събиране и изследване на веществени доказателства
Резюме:

ПРИЛАГАНЕ НА НОВИ ТЕХНОЛОГИИ ЗА СЪБИРАНЕ И ИЗСЛЕДВАНЕ НА ВЕЩЕСТВЕНИ ДОКАЗАТЕЛСТВА

Проф. д.ю.н. Костадин Бобев

Във всяка държава полицията, прокурорите и съдът използват техническите и експертните способности на специализирани единици, които участват в различни дейности за разкриване, събиране, изследване и оценка на следи и доказателства. България като член на Европейския съюз и във връзка с предстоящата интеграция в еврозоната има определени задължения, :засягащи правоприлагането и регулирането на действията при разследване и съдебни процедури. В статията се обсъждат най-новите технологични решения и системи за събиране и изследване на доказателства, произтичаш.и от задължителните клаузи на ЕС за присъединяването на България в Шенген.

Пълен текст - pdf: PDF document 2 Приложение новых технологий сбора и исследования вещественных доказательств.pdf