Публикации

.

Година: 2012
Брой: 1
Автор/и: Доц. д-р Вера Лазарова
Заглавие: Правно значение на трудовия стаж
Резюме:
Пълен текст - pdf: PDF документ 6 Правно значение на трудовия стаж.pdf