Публикации

.

Година: 2012
Брой: 1
Автор/и: Проф. д-р Валентина Попова
Заглавие: Регламент (ЕО) № 44/2001 на Съвета от 22 декември 2000 година относно компетентността, признаването и изпълнението на съдебни решения по граждански и търговски дела и чл. 623 ГПК
Резюме:
Пълен текст - pdf: PDF документ 3 Регламент (ЕО) № 44-2001 на Съвета от 22 декември 2000 година относно.pdf