Публикации

.

Година: 2022
Брой: 1-2
Автор/и: Правно-исторически факултет
Заглавие: Нашите автори
Резюме:
Пълен текст - pdf: PDF документ 11 Нашите автори.pdf