Публикации

.

Година: 2022
Брой: 1-2
Автор/и: Правно-исторически факултет
Заглавие: редакционна колегия
Резюме:
Пълен текст - pdf: PDF document 0.1-red-kolegiya.pdf