Публикации

.

Година: 2021
Брой: 1
Автор/и: Правно-исторически факултет
Заглавие: редакционна колегия
Резюме:
Пълен текст - pdf: PDF document 0.1.redkolegiya.pdf