Публикации

.

Година: 2019
Брой: 1
Автор/и:
Заглавие: съдържание
Резюме:

Проф. д-р Жасмин Попова

Компетентност на съда на ЕС в областта на Общата външна политика и политиката на сигурност на ЕС (развитие на съдебната практика) / 11

 Доц. д-р Йордан Величков

Забравената или пренебрегнатата българска дипломация / 24

 Проф. д-р Габриела Белова, докт. Станислав Павлов

Правни и етични проблеми, свързани с E-Health / 31

 Проф. д.ю.н. Надя Бояджиева

Русия на кръстопът: външнополитически приоритети на Москва в новата архитектура на сигурността след Студената война / 42

 Доц. д-р Николай Попов

Сблъсъкът на политическите идеологии през ХХІ век / 63

 Assoc. Prof. Nikolay Marin, PhD

Review of Some Topical Issues in EU Diplomatic Service / 74

 Доц. д-р Тодор Кобуров

Международноправни проблеми, възникнали между държавите в резултат на разпадането на бивша Югославия / 80

 Гл. ас. д-р Гергана Георгиева

Ролята на медиите в международната среда / 89

 Milorad Rumenov Yordanov, PhD

On the Way to Safe Europe with Help of International Police Cooperation and Police Culture / 96

 Доц. д-р Антоанета Михайлова, д-р Златка Гергинова

Езикът на Венеция / 105

 Chief Assist. Prof. Anna Hristova, PhD

Some Issues Connected With the International Environmental Law / 111

 Chief Assist. Prof. Diana Ivanova, PhD

Some Issues Regarding Migration Regulation by the Visegrad Group / 115

 Д-р Пламена Караиванова

Отбранителният пакет на Европейския съюз –

стратегически документи / 121

 Militsa Ivanova Karadzhova-Manova

Present Situation and Response to Human Trafficking in Southeastern Europe / 143

 Ива Тошкова

Кризи и концептуални търсения на ЕС – път към края, или възможност за ново начало? / 151

 Али Мисанков

ЕС – Лига на арабските държави: перспективи и проблеми за стратегическо сътрудничество / 167

 Нашите автори / 176

Пълен текст - pdf: PDF document sadarzhanie.pdf