Публикации

.

Година: 2018
Брой: 1-2
Автор/и: Доц. д-р Йордан Дойков, УниБИТ
Заглавие: Ситуационен външнополитически анализ в областта на сигурността/ 208
Резюме:
Пълен текст - pdf: PDF document Ситуационен външнополитически анализ в областта на сигурността.pdf