Публикации

.

Година: 2018
Брой: 1-2
Автор/и:
Заглавие: съдържание
Резюме:

 

Съдържание

 

Проф. д.ю.н. Методи Марков,

проф. д-р Валентина Попова

За противоконституционността на един закон / 7

 Проф. д-р Веселин Вучков

Понятието „доказателствено средство“ и актуалните промени в НПК / 83

 Ас. д-р Стоян Мемцов

Косово: suigeneris случай или „опасен прецедент“ / 91

 Milorad Yordanov, PhD

The Fight Against Terrorism and Derogations to the European Convention on Human Rights / 108

 Д-р Петър Тодоров

Общественият ред и свързаните с него категории в дейността на органите на МВР / 120

 Ас. д-р Златка Гергинова

Политическа система на Венецианската република (VII – XVIII век) / 128

 Проф. д-р Габриела Белова

Още веднъж за правата на човека / 141

 Всеобща декларация за правата на човека / 145

 Харта на основните права на Европейския съюз / 153

 Европейска конвенция за правата на човека / 167

 Доц. д-р Йордан Дойков, УниБИТ

Ситуационен външнополитически анализ в областта
на сигурността /рецензия/ 208

 In memoriam / 210

 Нашите автори / 212

Пълен текст - pdf: PDF document sadarzhanie.pdf