Публикации

.

Година: 2017
Брой: 1/2
Автор/и:
Заглавие: съдържание
Резюме:

 Съдържание

 Проф. д-р Георги Близнашки
Американската конституция от 1787 година / 7

Доц. д-р Диана Ковачева
Има ли връзка между корупцията и правата на човека? / 65

Доц. д-р Николай Марин, гл. ас. д-р Гергана Георгиева
Някои проблеми, свързани с осигуряването на превод по време на българското председателство на Съвета на ЕС / 90

Гл. ас. д-р Надежда Кръстева
Добри европейски практики за защита на детето от киберпрестъпления / 97

 Гл. ас. д-р Иво Цеков
Пренаселеност: причини, ефекти и решения / 113

Милица Караджова-Манова
Необходимостта от електронно здравеопазване в развиващите се европейски страни – опасности и възможности / 126

Жанета Петкова
Международноправна уредба на социалното осигуряване на самостоятелно заетите лица / 133

 Петя Марчева, Любомира Евтимова
Европейска агенция за гранична и брегова охрана – институционален механизъм за овладяване на миграционния натиск / 144

 Нашите автори / 154  

Пълен текст - pdf: PDF document 0.2sadarzhanie.pdf