Публикации

.

Година: 2016
Брой: 2
Автор/и: Снежана Георгиева, Юлиана Димитрова
Заглавие: Правна регламентация на дейността на полицейските органи по издаването и контрола на документите за самоличност и миграцията на населението в Република България
Резюме:

ПРАВНА РЕГЛАМЕНТАЦИЯ НА ДЕЙНОСТТА НА ПОЛИЦЕЙСКИТЕ ОРГАНИ ПО ИЗДАВАНЕТО И КОНТРОЛА НА ДОКУМЕНТИТЕ ЗА САМОЛИЧНОСТ И МИГРАЦИЯТА НА НАСЕЛЕНИЕТО В РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Снежана Георгиева, Юлиана Димитрова, Академия на МВР

Резюме

Статията разглежда международноправните и вътрешноправните актове и документи от общ и от специален характер, регламентиращи дейността на полицейските органи по издаването и контрола на документите за самоличност и миграцията на населението в Република България.

LEGAL REGULATION OF THE ACTIVITY OF POLICE BODIES REGARDING THE ISSUANCE AND CONTROL OF IDENTITY DOCUMENTS AND THE MIGRATION OF THE POPULATION IN THE REPUBLIC OF BULGARIA

 Snezhana Georgieva, Yuliana Dimitrova, Academy of the Ministry of Interior

 Abstract

The article deals with international legal and domestic legal acts and documents of general and special nature, regulating the activity of the police bodies for the issuance and control of the identity documents and the migration of the population in the Republic of Bulgaria.

Пълен текст - pdf: PDF document Правна регламентация на дейността на полицейските органи по издаването и контрола на документите за самоличност и миграцията на населението в Република България.pdf