Публикации

.

Година: 2016
Брой: 2
Автор/и: Проф. д-р Надя Бояджиева
Заглавие: Концепциите за сигурността и правата на човека в съвременните международни отношения и международна политика
Резюме:

КОНЦЕПЦИИТЕ ЗА СИГУРНОСТТА И ПРАВАТА НА ЧОВЕКА В СЪВРЕМЕННИТЕ МЕЖДУНАРОДНИ ОТНОШЕНИЯ И МЕЖДУНАРОДНА ПОЛИТИКА

Проф. д-р Надя Бояджиева, Институт за Балканистика, Българска академия на науките*

Резюме

Предмет на анализ тук епроблемът за сигурността на човека във връзка със състоянието на международните отношения (МО) и взаимовръзката между тяхднес. Разглеждането на сигурността на човека е свързано с един по-широк поглед върху понятието „сигурност“, както и със съществуващите теории за сигурността във връзка с МО. Новата ситуация на МО налага вземането напо-строги мерки за сигурност поради заплахата от международния тероризъм, особено след атентатите във Франция и в Белгия. Тези мерки диктуват известни ограничения за обществото и на правата на отделната личност. Част от тези ограничения („мерки“) са посочени в законодателствата на държавите, други – в актовете на определени междудържавни организации, където съответната държава е член, и имат по-висока юридическа сила от националните правни норми.

* Изследването е направено като гост-професор в Дейвис център за руски и евроазиатски изследвания и програмата за Студената война, Харвардски университет, с престижната награда “Policy and Strategy Fellowship” и с финансовата подкрепа на Фондация „Смит Ричардсън“, САЩ.

 CONCEPTS OF SECURITY AND HUMAN RIGHTS IN CONTEMPORARY INTERNATIONAL RELATIONS AND INTERNATIONAL POLITICS

 Prof. Nadia Boyadjieva, Ph.D.**

 Summary

This article discusses the role of human security in international relationsand international politics today. The article explains the concept of “human security” as it relates to international security in general and to theories of international relations. The issue is a timely one because the threat of international terrorism, underscored by recent attacks in France and Belgium, has led to the imposition of certain restrictions on society and on individual rights. The article explores how such measures have affected human security and what force they have in both national and international law.


** This research was undertaken during my time as a Policy and Strategy Fellow, a special fellowship funded by the Smith Richardson Foundation, and as a Visiting professor at the Davis Center and the Cold War Studies program at Harvard University.

Пълен текст - pdf: PDF document Концепциите за сигурността и правата на човека в съвременните международни отношения и международна политика.pdf