Публикации

.

Година: 2016
Брой: 2
Автор/и:
Заглавие: Съдържание
Резюме:

Съдържание

Проф. д-р Георги Близнашки
Народното събрание и Европейският Съюз / 7

Проф. д-р Надя Бояджиева
Концепциите за сигурността и правата на човека в съвременните международни отношения и международна политика / 26

 Проф. д-р Георги Пенчев
Принципи на международните многостранни договори в областта на опазване на атмосферния въздух от замърсяване с участието на Република България / 45

Гл. ас. д-р Орлин Колев
Още веднъж за основните права на човека и гражданина / 60

 Kristina Misheva, PhD, Dunja Duic, PhD
The UN sanctions and the procedures of implementation according to the law on international restrictive measures of the Republic of Macedonia and Republic of Croatia / 75

 Докторант Магдалена Георгиева
Заявка за европейски патент по реда на Европейска конвенция за издаване на европейски патент / 90

 Снежана Георгиева, Юлиана Димитрова
Правна регламентация на дейността на полицейските органи по издаването и контрола на документите за самоличност и миграцията на населението в Република България / 97

 Докторант Виктор Серафимов
Особености на процедурата по прекратяване на международни договори / 110

 Нашите автори / 116

Пълен текст - pdf: PDF document 0.2sadarzhanie.pdf