Публикации

.

Година: 2004
Брой: 1
Автор/и: Доц. д-р Милан Миланов, главен редактор
Заглавие: Външната политика на България и ролята на академичната мисъл
Резюме:
Пълен текст - pdf: PDF document 2 Външната политика на България и ролята на академичната мисъл.pdf