Публикации

.

Година: 2004
Брой: 1
Автор/и:
Заглавие: Съдържание
Резюме:

Съдържание
От издателя

Интервю с председателя на Издателския' съвет
Проф. д-р Александър Воденичаров, член на Висшия съдебен съвет, декан на Правно-историческия факултет /5

Нашето послание

Доц. д-р Милан Миланов, главен редактор
Външната политика на България и ролята на академичната мисъл /8

Политическа панорама

Чл. кор. Георги Марков
125 години независима България между васалността и ограничения суверенитет /15

Доц. д-р Йордан Величков
САЩ и проблемите на Персийския залив в началото на XXI век  /27

Доц. д-р Искра Баева
Балканите, България и Русия - заедно или поотделно по пътя към Европейския съюз .../39

Жан-Лу Кюн-Делфорж,
посланик на Република Франция
Международният закон - ключ към международната стабилност  / 44

Ст. н. с. Николай Котев
От афганистанското гнездо на осите към съвременния тероризъм . ./49

Теория, право, история

Проф. д-р Евгени Александров
Актуални тенденции в теорията на международните отношения  /70

Проф. д-р на юрид. науки Владимир Котляр
Иракският казус и международното право . /89

Проф. д-р Николай Кочев
Към въпроса за външнополитическата роля на християнството  /102

Научно-информационен блок

Д-р Анастас Саморанов
Симеон Сакс-Кобургготски като държавник и дипломат  /121

Архивите проговарят

Каква трябва да бъде американската позиция спрямо Тито - Американски дипломатически доклад ....... /136

Информация за съветско-югославските отношенияф Разузнавателен доклад ..... /137

В помощ на студента-международник

Проф. Шарл-Етиен Лагас
Силовите стълбове на Европейския съюз . /144

Аврора Георгиева
Системата на мирните договори след Първата световна война./157

Нашите автори. /194

Пълен текст - pdf: PDF document 0.2 sadarjanie.pdf