Публикации

.

Година: 2005
Брой: 1
Автор/и: Доц. д-р. Елеонора Пенчева
Заглавие: Латинска Америка - криза или агония /на примера на Перу и отношенията в Андския район/
Резюме:

ЛАТИНСКА АМЕРИКА-КРИЗА ИЛИ АГОНИЯ /на прмера на Перу и
отношенията в Андския район/

Доц. д-р. Елеонора Пенчева

Предмет на разработката е уникалната социално-икономическа и външнополитическа ситуация на страните от региона, най-вече от зоната на Андите. В'},зелът на проблемите в тях е съществуващото двувластие между правителството и организираната престъпност. То се обяснява с факта, че икономическия живот там до голяма степен се базира на производството и търговията с наркотици. Ситуацията се усложнява от нестихващата десетилетия гражданска война, и целенасочената намеса на САЩ. Тази намеса, целяща официално прекратяване на наркотрафика и хаоса, обективно води до милитаризация на страната и затваряне на порочния кръг на насилието във вътрешната и регионалната политика. Ситуацията се онагледява красноречиво с политическия и житейски крах на президента Фухимори, положил угромни усилия за реформиране на страната, и накрая прогонен и обвинен в престъпления. Положението в Перу носи редица сходни белези с прехода в Югоизточна Европа.

Пълен текст - pdf: PDF документ 5 Латинска Америка - криза или агония (на примера на Перу и отношенията в Андския район).pdf