Публикации

.

Година: 2005
Брой: 1
Автор/и: Гл.ас.д-р Габриела Белова
Заглавие: Основни аспекти в новата европейска конституция
Резюме:

ОСНОВНИ АСПЕКТИ В НОВАТА ЕВРОПЕЙСКА КОНСТИТУЦИЯ

Гл. ас. д-р Габриела Белова

В статията се разглеждат новите моменти съдържащи се в конституционния договор, на фона на съответните етапи на развитие Маастрихт /1993/, Амстердам /1997/, Ница /2000/. Подчертава се основният стратегически замисъл на Европейската конституция - да се балансират федералния принцип на управление и взаимодействие, с "класическото" междуправителствено сътрудничество. В тази връзка са проследени измененията в статута и функциите на основни органи - Европейски съвет, Европейска комисия, Съвет на министрите и други. Отбелязано е например отпадането на т. нар. "храмова структура" от Маастрихт, въвеждането на нови субекти като европейски министър на външните работи, на разпоредбата за солидарност и взаимопомощ, върховенството на европейското право над националното, и други. В заключение авторката отбелязва, че дебатът за нова Европа навлиза във фаза на "търсене на нови политически форми", които имат приоритет над "статичното право".

Пълен текст - pdf: PDF документ 4 Основни аспекти в новата европейска конституция.pdf