Публикации

.

Година: 2005
Брой: 1
Автор/и:
Заглавие: Съдържание
Резюме:

Съдържание
От издателя

Проф. д-р. Александър Воденичаров
За честна и просветена външнополитическа дискусия  /5

Нашето послание

Чл. кор. д-р Марко Семов
Има ли ново съдържание съвременният патриотизъм .  /11

Политическа панорама

Доц. д-р Пламен Пантев
Съвременната международна среда и българската политика за сигурност  /17

Гл.ас.д-р Габриела Белова
Основни аспекти в новата европейска конституция  /34

Доц. д-р. Елеонора Пенчева
Латинска Америка - криза или агония /на примера на Перу и отношенията в Андския район/  /52

Право, икономика, история

Доц.д-р Милан Миланов
Международната хуманитарна интервенция в условията на новия световен ред . /78


Доц. д-р инж. Здравко Гъргаров
Глобализацията - предизвикателството пред съвременната икономика  /94

Проф. д-р Николай Кочев
Ислямът като генезис на външнополитическо мислене  /126

Архивите проговарят

Срещата в Малта 2-3 декември 1989 между М.Горбачов и Дж. Буш  /148

В помощ на студента-международник

Ст.н.с.А.Евтимов и гл.ас. Г.Белчева
Българската външна политика 1878-2004 г. в дати и събития  /167

Нашите автори  /218
Резюмета ........./220

Пълен текст - pdf: PDF document 0.2 sadarjanie.pdf