Публикации

.

Година: 2005
Брой: 3
Автор/и: Ст.н.с. д-р. Николай Георгиев
Заглавие: Мисията на Стойчо. Мошанов през август 1944, опит за нов прочит
Резюме:

МИСИЯТА НА СТОЙЧО МОШАНОВ ПРЕЗ АВГУСТ 1944 Г., ОПИТ ЗА НОВ ПРОЧИТ

Ст.н.с. Николай Георгиев

Наред с известните факти около опитите на българското правителство да излезе с минимални загуби от войната чрез уговорена капитулация, авторът показва от нов ъгъл на зрение няколко по-важни факта: - пълната липса на единство и визия около националната политика, характерна за българската „европейска демокрация", дотогава съюзник на хитлеристка Германия; - фактическата некадърност на българския дипломатически апарат да се справи с елементарни проучвателни, сондажни и преговорни функции; - истината за перманентната корупция, невежество и деморализация на българския политически елит, неспособен да изведе страната от рискова ситуация, което е по силите само на авторитарни, но далновидни личности и сили като цар Борис III и следдеветосептемврийските отечественофронтовски лидери. Този извод буди асоциации и със съвременната обстановка.

Пълен текст - pdf: PDF документ 6 Мисията на Стойчо. Мошанов през август 1944, опит за нов прочит.pdf