Публикации

.

Година: 2005
Брой: 4
Автор/и: Игор Панарин
Заглавие: Доктрината за новата Евроазия
Резюме:

НОВА ДОКТРИНА ЗА ЕВРОАЗИЯ

Игор Панарин

Известният руски геополитик представя своя дискусионен материал в едър щрих, без детайлна документална обосновка, което не пречи той да бъде възприет като смела и реална хипотеза. Основното в него е историческата близост между Русия, славянството и азиатските народи, които са в състояние да обединят материковото пространствно да се противопоставят на външни неоимперсm завоевателски култури. В този смисъл идеите нa Панарин в немалка степен кореспондират със „Сблъсъка на цивилизациите" на Хънтингтън.

Пълен текст - pdf: PDF document 6 Доктрината за новата Евроазия.pdf