Публикации

.

Година: 2005
Брой: 4
Автор/и: Доц. д-р Стоян Бараков
Заглавие: Балканите и НАТО в зората на милениума
Резюме:

БАЛКАНИТЕ И НАТО В ЗОРАТА НА МИЛЕНИУМА

Доц.д-р Стоян Бараков

Статията е написана под формата на есе, в която авторът, опирайки се на значителен научен апарат, разглежда съвременната роля на НАТО в Югоизточна Европа и България в частност. Той използва преди всичко аналогии с предишни и сегашни оценки, търсейки тяхната рационала за един по дълъг исторически период - над 50 години. Като отбелязва редица обективно-исторически елементи за създаването и съществуването на тази военнополитическа организация, той посочва и редица митове, обслужващи заинтересовани сили. Използвайки различни изразни форми, като метафори, алегории и даже лирични отклонения, той прави обобщението за една нова действителност, противоречаща на каноните на атлантизма инеговата днешна апологетика.

Пълен текст - pdf: PDF документ 5 Балканите и НАТО в зората на милениума.pdf