Публикации

.

Година: 2005
Брой: 4
Автор/и: Кофи Анан, Генерален секретар на ООН
Заглавие: В по-голяма свобода (Резюме на проект за реформа на ООН)
Резюме:

В ПО-ГОЛЯМА СВОБОДА

Кофи Анан, Генерален секретар на ООН

Доклад под горното. заглавие е подготвен на базата на све експертни проучвания за реформи в дейността на ООН през 2004 г. В него авторът посочва основните насоки за дейността на ООН в съкратени срокове (2005-2006 г.) поради очакваното изmчане на мандата му. В тях той конкретизира пътищата, по които ще се рабоm за посmгане на генералните цели (двойно намаляване на бедността и др.) Те са обобщени като „национални стратегии" за развиващите се страни. Ударение се поставя върху показателя 0.7% от БОП като помощ за развиmето, борбата с болестите, екологичната устойчивост, предотвратяването на „катастрофалния тероризъм" (5 принципа), неразпространение на оръжия за масово унищожение, разработка на нови принципи за употреба на сила от Съвета за сигурност.

Пълен текст - pdf: PDF документ 2 В по-голяма свобода (Резюме на проект за реформа на ООН).pdf