Публикации

.

Година: 2016
Брой: 1
Автор/и: Снежана Топалова
Заглавие: Някои аспекти от превантивната дейност на органите за издаване и контрол на документите за самоличност и миграцията на населението, по противодействието на тероризма
Резюме:
Пълен текст - pdf: PDF document 11 Някои аспекти от превантивната дейност на органите за издаване и контрол на документите за самоличност и миграцията на населението, по противодействието на тероризма.pdf