Публикации

.

Година: 2016
Брой: 1
Автор/и: Симона Василева, Янита Атанасова
Заглавие: Теоретични и правни аспекти на миграционния контрол
Резюме:
Пълен текст - pdf: PDF document 10 Теоретични и правни аспекти на миграционния контрол.pdf