Публикации

.

Година: 2016
Брой: 1
Автор/и: Ст. преподавател д-р Милорад Йорданов
Заглавие: Защита правата на пострадалите от престъпления от Организацията на обединените нации
Резюме:
Пълен текст - pdf: PDF document 8 Защита правата на пострадалите от престъпления от Организацията на обединените нации.pdf