Публикации

.

Година: 2016
Брой: 1
Автор/и: Доц. д-р Валентин Василев, доц. д-р Димитрина Стефанова
Заглавие: Вътрешните комуникации в публичната сфера и ролята им в управлението на кризисни ситуации
Резюме:
Пълен текст - pdf: PDF document 7 Вътрешните комуникации в публичната сфера и ролята им в управлението на кризисни ситуации.pdf