Публикации

.

Година: 2016
Брой: 1
Автор/и: Проф. д-р Габриела Белова, доц. д-р Николай Марин
Заглавие: Mноговекторни измерения на сигурността в Черноморския регион
Резюме:
Пълен текст - pdf: PDF document 6 Mноговекторни измерения на сигурността в Черноморския регион,.pdf