Публикации

.

Година: 2016
Брой: 1
Автор/и: Гл. ас. д-р Спас Ташев
Заглавие: Демографски анализ на ролята на Турция като регулатор на миграционния натиск към Европа
Резюме:
Пълен текст - pdf: PDF document 4 Демографски анализ на ролята на Турция като регулатор на миграционния натиск към Европа.pdf