Публикации

.

Година: 2016
Брой: 1
Автор/и: Проф. д-р, полк. (о.з.) Стойко Стойков
Заглавие: Предизвикателството на дилемата за сигурност – или какво не искаме да знаем за сигурността?
Резюме:
Пълен текст - pdf: PDF document 2 Предизвикателството на дилемата за сигурност – или какво не искаме да знаем за сигурноста.pdf