Публикации

.

Година: 2006
Брой: 2
Автор/и: Доц. д-р Мария Чавдарова
Заглавие: Еднополюсен и полицентричен свят
Резюме:

ЕДНОПОЛЮСЕН И ПОЛИЦЕНТРИЧЕН СВЯТ

Доц. д-р Мария Чавдарова

В статията си „Еднополюсен и полицентричен свят" Мария Чавдарова разглежда понятията „монополярност" и „полицентричност" като ключови за теоретичното моделиране на международните отношения. Авторката изразява мнението, че определящият критерий за бъдещото равновесие на международните отношения не е колко мощна е коя да е държава в краткосрочен план, а дали е способна да превърне силовия си потенциал във влияние върху международната система, на която са чужди отношенията на сила. Направени са и прогнози за бъдещето на света като еднополюсен или полицентричен, като е взета предвид двустранната и многостранна външнополитическа активност на евразийските държави като обективен фактор за еднополюсното увлечение на неевразийската суперсила САЩ.

Пълен текст - pdf: PDF документ 4 Еднополюсен и полицентричен свят.pdf