Публикации

.

Година: 2014
Брой: 1 и 2
Автор/и: Д-р Теодора Делисивкова
Заглавие: Правна уредба на политиката за развитие в Република България
Резюме:
Пълен текст - pdf: PDF document 7 Правна уредба на политиката за развитие в Република България.pdf