Публикации

.

Година: 2014
Брой: 1 и 2
Автор/и: Д-р Анна Христова
Заглавие: Нови тенденции в политиката на ЕС по изменение на климата
Резюме:
Пълен текст - pdf: PDF document 6 Нови тенденции в политиката на ЕС по изменение на климата.pdf