Публикации

.

Година: 2014
Брой: 1 и 2
Автор/и: Доц. д-р Иван Цветанов
Заглавие: Обзор на някои емблематични решения от практиката на Европейския съюз по приложение на доктрината за съществените съоръжения
Резюме:
Пълен текст - pdf: PDF document 5 Обзор на някои емблематични решения от практиката на Европейския съюз по приложение на доктрината за съществените съоръжения.pdf