Публикации

.

Година: 2014
Брой: 1 и 2
Автор/и: Проф. д-р Стойко Стойков, д-р Петър Маринов, Йосиф Кочев
Заглавие: Сигурността и несигурността – основни елементи в генезиса на понятието „национална сигурност”
Резюме:
Пълен текст - pdf: PDF document 4 Сигурността и несигурността – основни елементи в генезиса на понятието „национална сигурност”.pdf