Публикации

.

Година: 2014
Брой: 1 и 2
Автор/и: Проф. д-р Пенчо Пенев
Заглавие: Българското конституционно правосъдие и защитата на основните права
Резюме:
Пълен текст - pdf: PDF document 3 Българското конституционно правосъдие и защитата на основните права.pdf