Публикации

.

Година: 2007
Брой: 3
Автор/и: Проф. Дейвид Госсе
Заглавие: Китай и системата от международни отношения
Резюме:

КИТАЙ И СИСТЕМАТА ОТ МЕЖДУНАРОДНИ ОТНОШЕНИЯ

Проф. Дейвид Госсе

В публичната си лекция проф. Дейвид Госсе разглежда Китай като част от системата за itеждународни отношения, определена понастоящем от пет основни елемента от глобално значение: асиметрията между свръхсилата САЩ и останалите актьори; ефектът от разпадането на Съветския съюз; техническо-икономическата глобализация; фактът, че в Европа 500 години след формирането на националната държава се опитва да изобрети нов политически модел; отварянето на Китай към света. Аьторът търси отговор на въпроса дали Китай представлява заплаха, разrлеждайки го като все още развиваща се страна. Според него наличието на един процъфтяващ Китай е фактор за стабилност, а не световна заплаха, тъй като различията между него и Запада могат да бъдат източник на напрежение и конфликти, но също и източник на единение и постигане състояние на хармония.

Пълен текст - pdf: PDF document 6 Китай и системата от международни отношения.pdf