Публикации

.

Година: 2007
Брой: 3
Автор/и: Eмил Казаков
Заглавие: Глобалната геополитическа идентичност на България
Резюме:

МЕЖДУНАРОДНА ГЕОПОЛИТИКА НА БЪЛГАРИЯ

Емил Казаков

Определящо място в предмета ·на международнага геополитика заема стремежът да се установи и формулира водеща или базисна геопо:литическа идея, която да се превърне в здравословна платформа при определянето на приоритетите на националната сигурност и външнага политика. Подобни идеи или парадигми съществуваг и влияят върху политиката на редица държави. В стагията си Емил Казаков разглежда Берлинския конгрес каго съдбоносен момент в българската история, в който се поражда разминаването между представата за националната територия, съгласно договора от Сан Стефано, и реалната територия на държавата. Авторът обръща внимание на измеренията  на преходността и глобалната геополитическа идентичност на България, като формулира и тезиси за външнополитическото поведение на странша.

Пълен текст - pdf: PDF document 2 Глобалната геополитическа идентичност на България.pdf