Публикации

.

Година: 2007
Брой: 4
Автор/и: Асен Янчев
Заглавие: Дейността на УНОСЕК (UNOSEK - United Nation Office of Special Envoy For Kosovo)- офис на специалния пратеник на ООН за Косово - и. Марти Ахтисаари
Резюме:

ДЕЙНОСТТА НА УНОСЕК (UNOSEK-UNIТED NATION OFFICE OF SPECIAL ENVOY FOR KOSOVO) - ОФИС НА СПЕЦИАЛНИЯ ПРАТЕНИК НА ООН ЗА КОСОВО - и МАРТИ АХТИСААРИ

Асен Янчев

Статията на Асен Янчев се отнася до организирането на Офиса на специалния
прагеник на ООН 'във Виена, дейността на Марти Ахтисаари като специален
 пратеник, усилията му за намирането на най-доброто решение за Косово, контактите му със страните членки на Контактнага група за Косово, различията във
вижданията му за бъдещето на Косово, най-вече тези на Русия и Сърбия. В публикацията се разглеждат предложенията на УНОСЕК 'за урегулирането на Косово при различни варианти на стагута. Авторът прави опит да засегне възможно
по-широк кръг от дейността на УНОСЕК и Специялния пратеник.

Пълен текст - pdf: PDF document 4 Дейността на УНОСЕК (UNOSEK - United Nation Office of Special Envoy For Kosovo) - офис на специалния пратеник на ООН за Косово - и Марти Ахтисаари.pdf