Публикации

.

Година: 2007
Брой: 4
Автор/и: Проф. д-р Шербо Растодер
Заглавие:
Резюме:

РЕЗЮМЕТА
напоместените статии
и други по-ва:J1Сни материшlИ
ЧЕРНА ГОРА ПРЕЗ ХХ ВЕК

Проф. д-р Шербо Растодер

Проф. д-р Шербо Растодер разглежда развитието на Черна Гора през ХХ век като пример за време на „ускорена история", в която драматичността на промените и сложността на историческите явления засилват феноменологията И като самостоятелна държава до 1918 г., интегрална част на Кралство Югославия (1918-1943 г.), една от шестте югославски републики в социалистическа Югославия (1943-19~2 г.), член на двучленната югославска федерация Съюзна република Югославия (1992-2006 г.) и субект на балканскаrа и на европейскаrа история след референдума от 21 май 2006 г., когато Черна Гора възстановява своята държавност. Според автора конфликтът между традиционното, патриархалното и модерното през целИя ХХ век обуславя ,и драматичните_с()циални и обществени промени, които се проявяват на повърхността под формата на различни идеоло['ически сурогати, особено драматични за черногорското общество.

Пълен текст - pdf: PDF document 1 Черна Гора през ХХ век (кратък преглед).pdf