Публикации

.

Година: 2008
Брой: 1
Автор/и: Доц. д-р Стоян Бараков
Заглавие: Тито - първият комунистически дисидент?
Резюме:

ТИТО - ПЪРВИЯТ КОМУНИСТИЧЕСКИ ДИСИДЕНТ?

Доц. д-р Стоян Бараков

Публикацията е посветена на първия и най-драматичен след Втората световна война конфликт в международното комунистическо движение - сблъсъка през. 1948 година между лидера на Съветския съюз и на Всесъюзната комунистическа партия (болшевики) Йосиф Висариононович Сталин (подкрепен от ръководителите и на други комунистически и работнически партии) и първия човек на Югославия и
на Югославската комунистическа партия Йосип Броз Тито. Разкрити са генезисът на противопоставянето, главните му причини и основните етапи на неговото развитие. Колизията е видяна от трима автори: доц. д-р Стоян Бараков (встъпителните бележки), югославския професор Ранко Петкович (използвал главно източници от Югославия) и руската изследователка Татяна Волокитина (опираща се предимно на новооткрити материали в руските архиви).

Пълен текст - pdf: PDF document 7 Тито - първият комунистически дисидент.pdf