Публикации

.

Година: 2008
Брой: 1
Автор/и: Искра Баева
Заглавие: Полският март '68 като международен проблем
Резюме:

ПОЛСКИЯТ МАРТ '68 КАТО МЕЖДУНАРОДЕН ПРОБЛЕМ

Искра Баева

Искра Баева разглежда шестдесетте години на ХХ в. като знаменателно десетилетие за източноевропейската, европейската и световната история. Тогава по различни11ричини, с различни мотиви и по различен начин възникват и се развиват поредица от конфликти,' от които Източна Европа, Европа и светът излизат значително променени. В статията става дума за нарастващото от началото на 1968 г. обществено напрежение в Полша, което през март се превръща в открит конфликт между студентите и властта, т.е. ръководството на управляващата Полска обединена работническа партия. Острата фаза на този конфликт приключва още през март, но като цяло той се отразява както върху понататъшното развитие на Полша, така и на връзките в рамките на Източния блок, а и на основните отношения в условията на Студената война - тези между Изтока и Запада.

Пълен текст - pdf: PDF document 6 Полският март 68 като международен проблем.pdf