Публикации

.

Година: 2008
Брой: 1
Автор/и: Доц. д-р Камен Лозев
Заглавие: Бъртранд Ръсел и цивилизацията в атомния век
Резюме:

БЪРТРАНД РЪСЕЛ И ЦИВИЛИЗАЦИЯТА В АТОМНИЯ ВЕК

Доц. д-р Камен Лозев

Статията разглежда някои идеи, предложени от Бъртранд Ръсел като резултат от американската атомна хегемония през периода 1945-49 г. Предложенията на Ръсел за създаване на международен авторитет или световно правителство, което да се занимава с въпросите на световния мир, както и идеята за възможност за водене на атомна война в името на осигуряване на световен мир, търпят сериозна критика. Едновременно с критиките много други приемливи и плодотворни идеи на Бъртранд Ръсел се одобряват и задействат като водещи позиции в областта на
съвременните международни отношения и политиката.

Пълен текст - pdf: PDF document 5 Бъртранд Ръсел и цивилизацията в атомния век.pdf