Публикации

.

Година: 2008
Брой: 1
Автор/и: Киро Александров
Заглавие: Западните Балкани - големите предизвикателства
Резюме:

ЗАПАДНИТЕ БАЛКАНИ - ГОЛЕМИТЕ ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА

Киро Александров, член на Македонския научен институт

В статията се разглеждат проблемите, пред които дnес са изправени държавите традиционни съюзници и приятели на един или друг народ в бившата СФРЮ. Обръща се внимание на техния специфичен подход към случилото се на територията на федерацията: на привържениците на каузата на словенци и хървати, на каузата на сърбите, на тази на бошняците и албанците. Авторът обръща внимание на предизвикателства, с които се сблъскват и непосредствените съседи на бивша Югославия, като проследява развитието на конфликтите и прави
прогнози за бъдещето на Касово, Босна и Херцеговина и Бивша югославска република Македония.

Пълен текст - pdf: PDF document 3 Западните Балкани - големите предизвикателства.pdf